تبلیغات
خاطرات خلبانان - موشک هوا به هوا الامو ALAMO R - 27
 
خاطرات خلبانان
پرواز را به خاطربسپار پرنده مردنی است
موشک هوا به هوا الامو ALAMO   R - 27  روند ساخت موشكهای هوا به هوای میانبرد راداری در شوروی پیشین تا مدت ها بر پایه ساخت یك نوع موشك خاص با جستوجوی نیمه فعال راداری و تكمیل رادار ویژه آن برای هر مدل متفاوت از جنگنده های رهگیر استوار بود. ساخت موشك آر- 24 آپكس وسامانه رادارهای لارك برای گونه های مختلف میگ- 23 یا موشك آر- 40 تی دی )اكرید( برای جنگنده رهگیر میگ- 25 از مثال های بارز چنین رویكردی بودند. در اوائل دهه 1980 روس ها به تدریج معایب و اشكالات این روش طراحی را دریافتند درحالی كه اتحاد شوروی سابق مبالغ سنگینی را برای توسعه یك موشك سنگین و نیرومند برای یك مدل جنگنده مشخص صرف میکرد، نتیجه كار فقط قابل بهره برداری برای همان مدل بود و امكان استفاده از موشك ساخته شده به دلایلی همچون وزن، اندازه و غیره در جنگنده های دیگر وجود نداشت.
 از سویی دیگر ایالات متحده موشك اسپارو را بعد از توسعه در اوائل دهه 1960 به یك موشك استاندارد با هدایت نیمه فعال راداری تبدیل كرد كه قابلیت استفاده بر روی اكثر گونه های مختلف از جنگند ههای ساخته شده از قبیل اف- 4 فانتوم، اف- 14 تامكت، اف- 15 ایگل، اف- 18 فالكون و اف- 18 هورنت را داشت. برای غلبه بر این مشكل شركت وینپل مأموریت یافت تا یك موشك هوا به هوا با هدایت نیمه فعال راداری با قابلیت استفاده در گونه های مختلف جنگنده، انعطاف پذیری بالا و برتر از اسپارو تولید كند. پروژه كِی- 27 در سال های پایانی دهه 1970 آغاز شد و بعد از بررسی ها و آزمایش های مختلف، سرانجام موشك طراحی شده در شركت ویپمیل به عنوان طرح برتر برگزیده شد. این موشك به عنوان سلاح استاندارد روی جنگند ههای میگ- 29 ، سوخو- 27 ، یاك- 141 و نیز نوع ارتقاء یافته میگ 21 فیش بد، میگ 23 فلاكر و میگ - 25 فاكس بت نصب می شود.
تاریخچه و نحوه كاركرد:
موشك آر- 27 كه در ناتو با نام AA-10 آلامو )برق آتش( شناخته میشود، در سال 1983 رسماً وارد خدمت گردید. طراحی شكل ظاهری آن از بالچه های متحرك پروانه ای شكل در وسط بدنه بهره میبرد. شكل ویژه بالچه های جلویی این موشك به میزان زیادی از ضریب پسا در زاویه های حمله زیاد میكاست. بر طبق استاندارد نیروی هوایی شوروی سابق، موشك آلامو هم در دو نمونه هدایت نیمه فعال راداری و هدایت حرارت یاب فروسرخ ساخته شد كه ترتیب یا پسوندهای آر 27 -آر و آر 27 -تی مشخص می شوند. همچنین برای آنكه بتوان این سلاح را در دو گونه هواپیمای متفاوت، یكی جنگنده سبك میگ29 ویژه دفاع نقطه ای هوایی و دیگری جنگنده رهگیر سنگین سوخو 27 ویژه رهگیریهای دوربرد هوایی به كار گرفت، دو نمونه بلند و كوتاه در این موشك ساخته شد كه نمونه بلندتر از موتور موشكی قدرتمندتر و در نتیجه برد بالاتری برخوردار است. با وجود این تفاوت ها، نمونه های مختلف آر- 27 مشخصات یكسانی دارند. قطر بالچه همه آنها به 7/ 0 متر می رسد و از سرجنگی منفجر شونده شدید با تركش های میله ای شكل با
وزن 39 كیلوگرم بهره میبرند و برای تعقیب هواپیمای دشمن می توانند تا چهار هزار یكلومتر بر ساعت سرعت بگیرند.

مدلهای ساخته شده و مشخصات:
نخستین آلامو با مشخصه آر 27 - آر ) AA-10 آلامو A( در سال 1983 وارد خدمت شد. این نمونه بر ضد هدفی كه درحال نزدیك شدن به 90 كیلومتر و بر ضد هدفی كه درحال فرار است به 50 كیلومتر می رسد. از آنجا كه هدفی كه درحال دور شدن است بعد از شلیك موشك و در فاصله زمانی ای كه موشك درحال رسیدن به آن است همچنان به دور شدن خود ادامه می دهد. پس شلیك موشك باید در فاصله كمتری انجام گیرد مدل آر 27 -آر از سرآشیانه یاب بی 110 -كا ساخت مؤسسه علمی آگات در مسكو بهره میبرد. در سه ثانیه نخست پرواز موشك به صورت اینرسیایی هدایت میگردد و اصلاح مسیر آن از طریق یك خط انتقال داده از هواپیمای شلیك كننده صورت میپذیرد.
مرحله نهایی پرواز نیز به وسیله یك سامانه هدایت راداری نیمه فعال كنترل میشود. یك هدف با سطح مقطع راداری سه متر مربع كه تا
جی 8 مانور میدهد را میتوان با كمك این سلاح از حداقل ارتفاع 20 متری سطح زمین ) 65 پا( تا 25 كیلومتری) 82000 پا( مورد رهگیری و اصابت قرار داد.تنها محدودیت شلیك آلامو در این شرایط آن است كه اختلاف بین هدف و هواپیمای شلیك كننده نباید از 10 كیلومتر بیشتر باشد. یكی از نقاط قوت آلامو آن است كه از همان ابتدا، توانایی كارو شلیك در شرایط جنگ الكترونیک و در محیطی آكنده از چف و سامانه های اخلال فعال و پارازیت در تولید آن لحاظ شده است. دو موشك آر 27 -آر را میتوان ظرف یك ثانیه پس از دریافت سیگنال و علائم هدف، به وسیله سامانه كنترل و شلیک هواپیما به صورت همزمان به سوی دو هدف متفاوت شلیک نمود.
نمونه آر 27 -تی از موشك آلامو كه با سر جستوجوگر فروسرخ مجهز شده است. تقریباً یك سال بعد از نمونه آر و در سال 1984 وارد خدمت شد. حداكثر برد برای این مدل در برابر هدفی كه در حال نزدیك شدن است،70 كیلومتر و در برابر هدفی كه در حال دور شدن است به 45 كیلومتر می رسد. حداكثر برد شلیک این گونه همانند آر 27 -آر بین 200 تا 500 متر است، اما وزن آر 27 -تی حدود یك كیلوگرم سنگینتر از نمونه آر و طول آن در مقایسه با آر 27 -آر اندكی كمتر است ساختمان ساده و طراحی ماجولار آلامو به كاربران آن امكان میدهد كه در كوتاه ترین زمان ممكن، سرجستوجوگر مدل فروسرخ را با مدل راداری یا بالعكس به راحتی تعویض كنند.
روش استاندارد شلیک در نیروی هوایی شوروی سابق در مورد آر- 27 هم اعمال می شود بدین ترتیب كه دو گونه راداری و فروسرخ همزمان شلیک می شوند تا نرخ نابودی هدف بالا رود. در مورد آلامو ابتدا آر 27 -آر با هدایت راداری و سپس موشك با سامانه جستوجوی حرارتی با فاصله زمانی یك ثانیه پشت سر هم پرتاب می شوند. در سال 1985 و به دنبال عملیاتی شدن ناوگان جنگنده های سوخو 27 ، روسها نمونه موشك آر-27 دوربردتری از موشك آر- 27 ویژه نصب روی این جنگنده رهگیر دوربرد را آماده ساختند كه به وضوح از طول بیشتر و یك موتور قویتر و چاق تر برخوردار بود.

تاریخچه عملیاتی:
روسها برای هر دو نمونه بلند و كوتاه آلامو، نمونه هایی ساده تر با نوار نرم افزاری متفاوت جهت صادرات را عرضه كردند كه نمونه های كوتا هبرد با پسوند صادراتی آر 27 -آر 1، آر 27 -تی 1 و نمونه های بردبلند با پسوند صادراتی آر 27 -آرئی 1، آر 27 –تی ئی 1 مشخص می شوند. سابقه عملیاتی آر- 27 در جنگ ها محدود است در سال 1990 ؛ جنگند ههای اف-15 اسرائیل دو فروند جنگنده میگ29 سوری مجهز به این سلاح را در حین رهگیری یك فروند بوئینگ 707 نیروی هوایی رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار دادند و سرنگون ساختند. گزارشهایی در دست است كه یك فروند میگ 29 عراقی با استفاده از این موشك یك میگ 23 عراقی دیگر را به اشتباه در شب هدف گرفته است. در طول درگیری های بر فراز بالكان در سال 1998 ، نیروی هوایی یوگسلاوی پیشین، بارها از جت های میگ 29 مجهز به این موشك برای نبرد با جنگنده های متحدین استفاده كرد كه البته نتیجه ای در برنداشت و منجر به سقوط چهار فروند از میگ های29 یوگسلاوی سابق شد. اعتقاد بر این است كه یكی از مهم ترین دلایل ناكامی میگ های 29 در استفاده مؤثر از آلامو در واقع نه به خاطر محدودیتهای آن، بلكه بیشتر به خاطر سرعت پردازش پایین رایانه های این جنگنده و نیاز به كلید بازی های فراوان برای شلیک یك موشك توسط خلبان می باشد. این روش عملاً زمان زیادی را دربر میگیرد و توجه خلبان را از بیرون كابین و آنچه در اطراف هواپیما میگذرد، منحرف می سازد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:49 ب.ظ
At this moment I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming again to
read additional news.
دوشنبه 12 تیر 1396 06:02 ب.ظ
First off I would like to say terrific blog! I had a
quick question that I'd like to ask if you don't mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing.

I've had difficulty clearing my mind in getting my ideas out there.

I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying
to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Kudos!
جمعه 2 تیر 1396 07:04 ق.ظ
Glad to be one of the visitors on this awful website :D.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 01:01 ب.ظ
Quality posts is the important to interest the people to pay a visit the site,
that's what this web site is providing.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:43 ب.ظ
What's up to all, the contents existing at this web page are genuinely amazing
for people experience, well, keep up the nice work fellows.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :